Cuộn lên trên

Cuộc thi Trung tâm Kinh doanh Quốc tế giữa Hồng Kông và Singapore

Th06 13, 2019 | 07:03 (GMT+7)

Trong nhiều năm, Hồng Kông và Singapore đã cạnh tranh cho ngôi vị “Nơi kinh doanh tốt nhất” vì cả hai đều là những cường quốc được quốc tế kính trọng trong khu vực Châu Á và trên toàn thế giới.

The International Business Hub Competition between Hong Kong and Singapore

Cả hai đều có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới đồng thời tự hào có các chính sách thân thiện với thuế, thủ tục thành lập công ty nhanh chóng, dễ dàng và sự ổn định xã hội.

Tuy nhiên, cả hai khu vực tài phán đều có những điểm tương đồng và khác biệt khi nói đến lợi ích giữa chúng mà chúng tôi sẽ tiết lộ để hiểu rõ hơn vì một khu vực tài phán cụ thể có thể phù hợp hơn với người này so với người kia.

Điểm tương đồng của chúng được ghi nhận trong bảng dưới đây:

Điểm tương đồng Hồng Kông Singapore
Vị trí Trung tâm Châu Á
Tiếp cận các thành phố khác Các thành phố lớn của Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Mỹ
Ngôn ngư noi Tiếng anh và tiếng trung
Đã đến lúc thành lập doanh nghiệp 1-3 ngày làm việc
Trung tâm tài chính Đúng Đúng
Cổ đông tối thiểu 1
Giám đốc tối thiểu 1

Khi nói đến sự khác biệt, Hồng Kông và Singapore cung cấp những lợi ích khác nhau xoay quanh việc thành lập một công ty nước ngoài:

Sự khác biệt Hồng Kông Singapore
Giám đốc thường trú bắt buộc Không Đúng
Kiểm tra theo luật định bắt buộc Đúng Không
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (%) Giới hạn ở 16,5% Giới hạn ở 17%
Hoàn thuế TNDN 50% thu nhập dưới
2.000.000 HKD
50% thu nhập dưới
300.000 SGD
Thuế GST (VAT) (%) 0 7
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân không ai Tỷ lệ cố định 15% được tính cho thu nhập có nguồn gốc nước ngoài

Đọc thêm:

Báo chí nói về BIN Corporation Group