Cuộn lên trên

Chính sách lương thưởng

Tiền lương

 • Quan điểm của công ty về chiến lược nhân sự là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí, trả lương xứng đáng với hiệu quả công việc và những đóng góp.

Lương cạnh tranh

 • BIN Corporation Group xây dựng mức lương, thưởng và phúc lợi cạnh tranh nhằm đảm bảo giữ chân nhân tài và thu hút nhân sự

Lương tùy theo năng lực

Người lao động sẽ được hưởng mức thu nhập tương ứng với năng lực, công sức và sự đóng góp.

Ngoài ra, người lao động sẽ được hưởng chế độ thưởng của chúng tôi như sau:

 • Thưởng Tết theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc.
 • 10% lương vào các ngày lễ: 30/04, 02/09, 01/01.
 • Trợ cấp cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (tết trung thu, đám cưới, tết thiếu nhi, thai sản, ...)
 • Thưởng dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).

Phúc lợi phúc lợi

 • Các chế độ phúc lợi luôn được chú trọng nhằm mang đến cho người lao động một môi trường làm việc thoải mái và đoàn kết.

Du lịch

 • Tổ chức du lịch hàng năm cho toàn thể nhân viên.

Bảo hiểm-Y tế

Tại BIN Corporation Group , người lao động sẽ được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của chính phủ:

 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm tai nạn

Đào tạo

 • Được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ trong thời gian thử việc.
 • Có thời gian tìm hiểu, học hỏi những yêu cầu mới về nghiệp vụ.
 • Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Có cơ hội tiếp xúc với hạ tầng công nghệ thông tin mới.

Đời sống nhân viên

 • Có các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ các sự kiện của nhân viên như kết hôn, mang thai, sinh nở, ốm đau ...
 • Tổ chức sinh nhật nhân viên hàng tháng.

Báo chí nói về BIN Corporation Group