Cuộn lên trên

Chức vụ nghề nghiệp

2D Artist

Hình thức: Nhân viên chính thức Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Kế toán

Kế toán

Thực hiện theo bảng mô tả công việc của Kế toán viên phòng Kế toán. Theo dõi công nợ phát sinh, các chứng từ có liên quan.

Trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc

Hỗ trợ theo dõi công việc chung cho toàn bộ các bộ phận phòng ban nằm trong One IBC và báo cáo tình trang chung cho Giám đốc, bao gồm các bộ phận

Trợ lý điều hành - DSBC

Trợ lý điều hành - DSBC

Phụ trách quản lý quan hệ với các bên đối tác bao gồm nhưng không giới hạn: Tổ chức tiền tệ/ ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ

Nhân viên quản trị IT

Nhân viên quản trị IT

Quản lý khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Công ty, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng.

Tester (Web & Mobile Apps)

Tester (Web & Mobile Apps)

Business Analyst - Product

Business Analyst - Product

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Viết testcase/checklist, cập nhật testcase/checklist...

Lập trình viên IOS

Lập trình viên IOS

Thành thạo xCode, Objective - C, Swift.

Chuyên viên SEO Marketing

Có kiến thức và tư duy tốt về SEO, Content, Social, Customer Support…

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kỹ năng tổ chức & điều phối tốt; Tư duy chủ động, ý chí & hợp tác;

Lập trình di động Android

Lập trình di động Android

Java, Kotlin, Cổng thanh toán, Du lịch

Lập trình website (Html5, Javascript, PHP)

HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP, MySQL

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Thanh Toán / Tài Chính

2D Animator / Motion Graphic (AE, PS, AI)

AE, PS, AI

Môi trường làm việc

BIN Corporation Group chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. BIN Corporation Group cung cấp các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ từng bộ phận, tạo môi trường giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình.

Môi trường làm việcMôi trường làm việc
Chính sách lương thưởng

Chính sách lương thưởng

Quan điểm của công ty về chiến lược nhân sự là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí, trả lương xứng đáng với hiệu quả công việc và những đóng góp.

Quy trình tuyển dụng

Xem lại quy trình tuyển dụng và quyết định bắt đầu sự nghiệp của bạn với chúng tôi.

Receive and select records

Bước 1

Nhận và chọn hồ sơ

Interview

Bước 2

Phỏng vấn

Notify the result

Bước 3

Thông báo kết quả

Báo chí nói về BIN Corporation Group

tess