THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Những danh hiệu và thành tích BIN Corporation Group đạt được nhờ vào sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo và tinh thần hăng say làm việc, tích cực đóng góp của đội ngũ nhân viên. Tất cả đều hướng một sứ mệnh: đem đến nhiều lợi ích nhất cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Đối tác hiệu quả 2019/2020

Đối tác hiệu quả 2019/2020 với ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) - One IBC.

Đối tác hiệu quả 2018/2019

Đối tác hiệu quả 2018/2019 với ngân hàng OCBC - One IBC.

Đối tác hiệu quả 2017/2018 với ngân hàng OCBC - One IBC.

Đối tác hiệu quả 2017/2018 với ngân hàng OCBC - One IBC.

Đối tác hiệu quả 2015/2016 với ngân hàng OCBC - One IBC.

Đối tác hiệu quả 2015/2016 với ngân hàng OCBC - One IBC.

Đối tác tốt nhất với ngân hàng Euro Pacific - One IBC

Đối tác tốt nhất với ngân hàng Euro Pacific - One IBC

Đối tác quan trọng 2019/2020 với ngân hàng United Overseas (UOB) - One IBC.

Đối tác quan trọng 2019/2020 với ngân hàng United Overseas (UOB) - One IBC.

Mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với ngân hàng Baltikums - One IBC.

Mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với ngân hàng Baltikums - One IBC.

GIẤY CHỨNG NHẬN & CÔNG NHẬN

Cơ quan quản lý Khu thương mại Tự do tại Dubai (DMCC)

Đối tác chính thức của Cơ quan quản lý Khu thương mại Tự do tại Dubai (DMCC) - One IBC

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE)

Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) - One IBC

dịch vụ Ủy thác ở Hong
 Kong (TCSP) - One IBC

Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ Ủy thác ở Hong Kong (TCSP) - One IBC

Chứng nhận kiểm toán viên chuyên nghiệp

Chứng nhận kiểm toán viên chuyên nghiệp bởi viện chứng nhận kế toán tại Hồng Kông (HKI CPA) - One IBC

Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Singapore (CSP)

Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Singapore (CSP) - One IBC

Chứng chỉ Nhà cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp tại Singapore 2019/2021 theo ACRA

Chứng chỉ Nhà cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp tại Singapore 2019/2021 theo ACRA - One IBC

Chứng chỉ Nhà cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp tại Singapore 2021/2023 theo ACRA

Chứng chỉ Nhà cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp tại Singapore 2021/2023 theo ACRA - One IBC