ĐỐI TÁC

BIN Corporation Group BIN Corporation Group đề cao sự chính trực, công nghệ, chất lượng và con người trong quá trình hợp tác và phát triển.

Đó là nền tảng giúp chúng tôi tạo ra nhiều kết nối với hàng trăm đối tác trên toàn thế giới. Qua đó, chúng tôi có thể tạo ra các giá trị thiết thực cho đối tác, nhà đầu tư, khách hàng, nhân sự khắp thế giới. BIN Corporation Group đã và đang xây dựng được một hệ sinh thái đối tác đa dạng và rộng khắp gồm các tổ chức, đối tác toàn cầu thuộc nhiều lĩnh vực.

Google Partners

Google Partners

Google Partners

Google Partners

Youtube Partners

Youtube Partners

Amazon Partners

Amazon Partners

Microsoft Partners

Microsoft Partners

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả tên và logo của các đối tác được sử dụng trên trang web Bincg.com đều là thương hiệu của các đối tác doanh nghiệp và BIN Corporation Group không nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các tài sản này. Tất cả doanh nghiệp được liệt kê đều là đối tác kinh doanh của một hoặc 10 nhóm dịch vụ kinh doanh thuộc BIN Corporation Group và được tuân theo thỏa thuận giữa các bên liên quan