meliwa
meliwa

meliwa

 

Recruitment process

Đăng kí ứng tuyển

Register to apply

Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

Receipt and screening of applications

Phỏng vấn

Interview

Thông báo kết quả

Result announcement

Thử việc 2 tháng

2 months probation

Chính thức tuyển dụng

Officially recruited